29 09 2017

2.Murad Hanın Fatih'e Söylediği Son Sözler.

BU DÜNYADA 3 TÜRLÜ İNSAN VARDIR. 1-) Akıl ve fikirleri ile yerinde,geleceği az çok gören ve düşünen,hiç bir anormallikleri olmayan kimselerdir. ( aslında bir bakıma bunlar liderlik vasfı taşıyan kimselerdir.)   2-)Yolların doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten uzak olan kimselerdir. Ama bu duruma kendi istekleriyle deil, çevre etkisiyle düşmüşlerdir. Nasihat edildiğinde,kafaları alır ve kabul eder, söz dinlerler. Çoğu zaman duyup, işittiklerine uyarak yaşarlar. ( bunada bakılarak buradaki anlatılan kişiler yönetilen kişilerdir.)   3-) Ne kendileri birşeyden haberdardır ve ne de yapılan ikazlara, nasihatlere kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini sanırlar. Bunlar diğerlerinden daha adi daha alçaktır. (Bu denli kişileri ise ALLAH ıslah etsin. J)   EY OĞUL! Yüce Allah eğer seni ilk sırada saydığım kişiler arasında yaratmışsa, sevinirim. İlkinden deil de, ikinciler gibiysen, sana yapılan nasihatlere kulak vermeni tavsiye ederim. Sakın üçüncü gruba dahil olmayasın! Onlar ne Allah’a ne de insanlara karşı iyi bir durumda değildirler. Devamı

29 09 2017

Fatih Sultan Mehmet Han İstemem Şiiri

Sen Kokmayan Gülü Neyleyim, Neyleyim Sensiz Baharı? Sen Doğmayan Günü Neyleyim, Neyleyim Sensiz Ben Dünyayı? ------------------------------------------------ Senin Tenine Değmeden Gelen Yağmuru İstemem Meltemi İstemem. Seni Parlıyacaksa Parlasın Yıldızlar, Sana Yanmayan Yıldızı Semalarda İstemem. ------------------------------------------------------------ Bülbüller Söyleyecekse Seni Söylesin, Senden Okumayan Bülbül Olsa Dinlemem. Özlemim Sen Olacaksan Yansın Yüreğim, Sılası Sen Olmayan Gurbeti İstemem, Vatanı İstemem. --------------------------------------------------------------- Bir Ateş Yakacaksa Beni Kalbimden, Senin Aşkının Ateşi Yaksın, Senden Gayrı Başka Bir Aşkla Kül Olursa Kalbim, Bu Kalbi İstemem, Ateşi İstemem, Koru İstemem. ---------------------------------------------------------------- Seni Göremediğim Vahalar Bedevilerin Olsun, Ben Senin Çölünü İsterim, Suyunu İstemem. Sana Çıkacaksa Durmaz Yürürüm, Sonu Sen Çıkmayan Yönü İstemem, Yolu İstemem. ------------------------------------------------------------------ Ben Gönüllü Bir Köleyim, Kulağımda Küpem. Kalbini Feth Edecekse Geçerim Bin Sina'yı Birden. Yoksa Neyime? Bu Fethi İstemem, Mısır'ı İstemem, Cihanı İstemem. ------------------------------------------------------------------- Ben Sultan Fatihim, Önündeyim İstanbul'un. Yakarım Bu Şehri Yüzünde Bir Tebessüm İçin. Yoksa Gülyüzünü Güldürmeyen Sultanlığı İstemem, İstanbulu İstemem. ------------------------------------------------------------------------- Ben Bir Garip Yunusum, Yazdığım Sensin, Yandığım Sen. Senden Gayrı Bir Aşka Ben Kalemi İstemem ,Kağıdı İstemem. Ben ... Devamı

29 09 2017

Fatih'in Karadenize Yürüyüşü

AMASRA ÜZERİNE GİDİŞ 1461 baharında yüz elli parçalık donanması Mahmud paşanın komutasında boğazdan karadenize çıkarken fatihin idaresindeki kara kuvvetleri de güya avlanmak maksadıyla üsküdardan hareket ettiler akyazıya geldiler ancak buradan sonra ki yolculuk çok güç oldu sarp ve Osmanlık bölgelerden ve Mengen sivarındaki boğazlardan bin bir müşkülatla ve yollar açarak ilerleyen ordu boluya geldi. Ordunun nereye gittiğini padişahtan başkası bilmiyordu.   Ordu kadısı seferin hangi devlet üzerine olacağını sorunca sultana sultanın verdiği cevap manidar oldu [SIRRIMI SAKALIMIN KILLARINDAN BİR TANESİ BİLSE  İDİ DERHAL KOPARIR ATARDIM]   Fatihin kendi üzerine gelebileceğini düşünen İsfendiyar oğlu  İsmail Bey Kastamonuyu terk etti. Ve sinopa kaçtı fakat Osmanlılar onun üzerine deil Cenevizlilerin üzerine gidiyordu. Cenevizliler ise Osmanlının karadan ve denizden gelen donanmasını  görünce savaşmadan kaleyi teslim etti kalenin tekfuru istanbula ailesi ilebirlikte sürüldü kalenin muhafızları ise kalede görevde kaldı. Fatih sultan Mehmet han ise oradan bursaya gitti.   SİNOP’UN FETHİ Fatih sultan Mehmet han bursaya gittiğinde İsfendiyar oğlu İsmail bey’e haber göndererek Trabzon seferi için hazırlıklar yapıldığını belirtti. Bu arada ufak bir not [İsmail bey aslında Osmanlılara karşı iyi hisler beslemiyordu. Mevkkini ve beyliğini koruyabilmek için Osmanlıların düşmanları ile karamanoğlu ve hristiyanlar ile ittifak kurmaktanda geri durmamıştır.] İsfenderiyar oğlu ismaill beyin kardeşi Kızıl Ahmed Bey Abisinin yaptıklarını yanlış düşünerek Fatihin Safına geçmiştir. Fatih ise ona bolu sancağı dirliği veridi.   Hzırlıklar tamamlandıktan sonra Fatih,  Trabzon niyetiyle Bursa&r... Devamı

23 09 2017

Link : Devamı

23 09 2017

dini resim

Devamı

08 09 2017

Sitene radyo ekle

KODU SİTENE EKLE <div> <p< p<=”” div=””> <style type=”text/css”> <!– body{ background-image: url(“”); –> </style> <div style=”text-align: center;”> <div style=”text-align: center;”><br /> </div> <style> <!– –> </style> <div align=”center”> <h3 style=”text-align: center;”> <a href=”http://www.radyoanka.net/mesajistek.asp?sayfa=yaz” target=”_blank” style=”color: rgb(2, 119, 93);”> <span style=”font-size: 32pt;”><strong> <span style=”background-color: rgb(0, 0, 0);”>RADYOANKA FM İSTEK HATTI</span></strong></span></a></h3></div> <audio id=”stream” controls=”” preload=”none” autoplay=”” style=”width: 400px;”> <source src=”http://95.173.184.50:9962/;” type=”audio/mpeg”></source></audio> <embed width=”0″ height=”0″ src=”https:goo.gl/Di57ca” type=”application/x-shockwave-flash” allowScriptAccess=”always” allowfullscreen=”true”></embed /></div><param name=”allowfullscreen” value=”true”></param> </nope> <table align=”center” bgcolor=”#333399 ” border=”13″ bordercolor=”#333399″ style=”height: 90px; width: 400px;”> <tbody> <tr> <th bgcolor=”#333399 ” scope=”col”><span copperplate=”” font-size:=”” gothic=”” light=”” rgb=”” rgba=”” text-shadow:=”&r... Devamı

01 09 2016

kuranın vasıfları kuran

ÂYETLERİN DİLİNDEN KUR’ÂN’IN VASIFLARINI 1- el-Bakara, 2 : ُتَّق َي م ْ ل ك ُهًدى ل ْ َب فيهك ي َ ككتَا ُب ََل ر ْ ٰذك َِل ال “İşte bu, içinde şüphe bulunmayan ve takvâ sahiplerine rehber olan Kitap’tır.” 2- el-Bakara, 97 : بُ ْشٰ قُ ْل َم ْن َ ُهًدى و َ و ْهك َدي َ ْيَ ي َ ا ب َ م ك قًا ل ُمَصٰدك كب َككِبك ْذكن ا ّٰلل ٰ ك ْ ٰٰل قَل ََّزََلُ عَ نَُّه ن ك كجْْبي َل فَا ك ا ل ًّ َي ََكَن عَُدو ن ُ ْممك م ْ ل ى ل ك “(Yahudiler’e) de ki : Kim Cebrâil’e düşmansa (bilsin ki), önceki Kitaplar’ı doğrulayan ve müminlere rahmet ve müjde olan Kur’an’ı Allah’ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.” 3- el-Bakara, 185 : ْرقَا كن ُف ْ ال َ هُ ٰدى و ْ َن ال َكيٰنَا ٍت مك ب َ لنَّاكس و ك ُن ُهًدى ل ٰ ْرا ُق ْ ال ْ كزَل فيهك ن ََّّلى اُ َن ا َ َم َضا َشهْر ... ُ ر “Ramazan, insanlığa rehber olmak üzere doğru yolun, hak ve bâtılın apaçık delillerini içeren Kur’an’ın indirildiği bir aydır (…)” 2 4-Âl-u İmrân, 3 : ْهك َدي َ ْيَ ي َ ا ب َ م ك قًا ل َحٰكق ُمَصٰدك ْ ككتَا َبكِبل ْ َك ال ْ ي َ ن ... ََّزَل عَل “Kitab’ı sana, gerçeğin bizzat kendisi ve önceki Kitaplar’ı doğrulayıcı olarak parça parça Allah indirmiştir (…)” 5- Âl-u İmrân, 7 : ُمتَ َشاكِبَا ٌت ُ َخر اُ َ ككتَا كب و ْ ُّم ال ا ٌت ُهَّن اُ ََيٌت ُم ْحََكَ ٰ نُْه ا ككتَا َب مك ْ َك ال ْ ي َ َْزَل عَل ن ََّّلى اَ ا ُهو ... َ “Kitab’ı sana Allah indirmiştir. Onun bir kısım âyetleri muhkem ki, bunlar Kitab’ın aslıdır, bir kısmı da müteşâbihdir (…)” 6- Âl-u İmrân, 103 : ًعا ََجي كل ا ّٰلل ٰ ك ْ ُوا ك َِبب ا ْعَت كصم و ... َ “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın (…)” 7- Âl-u İmrân, 138 : ُتَّق َي م ْ ل ك ل ْوكعَظةٌ َ َم ُهًدى و َ لنَّاكس و ك اٌن ل َ َي ٰهـ َذا ب &... Devamı

01 09 2016

RESÛL-İ EKREM (SAV)’İN KUR’ÂN-I KERÎM’İ TİLÂVETLERİ

RESÛL-İ EKREM (SAV)’İN KUR’ÂN-I KERÎM’İ TİLÂVETLERİ (Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak) 1 Resûl-i Ekrem (sav) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş2 ve O’na en büyük mûcize olarak Kur’ân-ı Kerîm verilmiştir3 . Karanlıklara ışık4 , doğru yola rehber5 ve müminlere rahmet6 olan Kur’ân-ı Kerîm, doğruyu eğriden ayıran bir kelâm olarak7 sözlerin en güzeli8 ve en doğru yola iletenidir9 . O Kur’an ki hakîkatin kesin bilgisi10 , mübârek bir zikir11ve büyük bir haberdir 12 . Bütün bir âleme ve özellikle doğru varmak isteyene öğüt13, apaçık bir nûr14 ve gönüllere şifadır15 . Kur’ân-ı Kerîm’in bir çok vasfı içinde ön çıkan bir hususiyeti de “el-Kur’ân” ismiyle ‘okunan kitap’ olması ve daha da ötesi okunması ibâdet telakki edilmesidir. Onu ilk olarak Allah (cc) meleklere okumuş ve ta’lim etmiştir16 .Tabiatıyla Kur’ân’ın ilk muallimi Cenâb-ı Hak, ilk talebeleri melekler olmuştur. İlâhi planda ve meleklere yönelik olarak tecelli eden bu kıraatin mâhiyet ve ta’lim tarzı hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kur’ân’ın beşer âlemine intikâlinden önce ikinci aşamada gerçekleşen kıraati ise melekî planda olmuştur. Vahiy meleği Cebrâil (as) taraf-ı ilâhîden aldığı emir gereği, Kur’an vahyinin ilk bölümlerini Hira mağarasında tefekkür ve ibâdetle meşgul 1 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 2 Enbiyâ, 107. 3 Buhârî, İ’tisâm, 1. 4 İbrâhim, 1. 5 Bakara, 185. 6 Neml, 77. 7 Târık, 13. 8 Zümer, 23. 9 İsrâ, 9. 10 Hâkka, 51... Devamı

01 09 2016

EY İMAN EDENLER RİSALESİ

İ BAKARA SÛRESİ ( 11 ÂYET ) 1-) 104. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! «Râinâ» demeyin, «unzurnâ» deyin. (Söylenenleri) dinleyin. Kâfirler için elem verici bir azap vardır. ‘’ 2-) 153. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. ‘’ 3-) 172. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. ‘’ 4-) 178. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır. ‘’ 5-) 183. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. ‘’ 6-) 208. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır. ‘’ 7-) 254. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir. ‘’ 8-) 264. Âyet: ‘’ Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde ... Devamı